DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.585.072

Văn phòng - 02383.585.072
Hôm nay: 801 | Tất cả: 1,072,655
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT | QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT

Quyết định về việc ban hành "Hướng Dẫn quy trình kỹ thuật điều trị nội khoa một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An

Quyết định về việc ban hành "Hướng Dẫn quy trình kỹ thuật điều trị nội khoa một số bệnh thường gặp tại Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An
Download văn bản tại đây

Quyết định 585/QĐ-SYT Quyết định về việc phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An

Quyết định 585/QĐ-SYT Quyết định về việc phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An
Download văn bản tại đây

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh Viện Nội Tiết Nghệ An

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh Viện Nội Tiết Nghệ An
Download văn bản tại đây

Quyết định 678/QĐ-SYT phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ngày 14 tháng 6 năm 2021

Các kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt bổ sung, là cơ sở để đơn vị thực hiện và cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An thanh toán khám, chữa bệnh và chuyển tuyến cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế
Download văn bản tại đây

Quyết định 185/QĐ-SYT phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ngày 17 tháng 02 năm 2021

Các kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt bổ sung, là cơ sở để đơn vị thực hiện và cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An thanh toán khám, chữa bệnh và chuyển tuyến cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế
Download văn bản tại đây

Quyết đinh 459/QD-SYT phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

Phê duyệt các dịch vụ kỹ thuật bổ sung thực hiện tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An: 23 kỹ thuật (Danh sách chi tiết kèm theo)
Download văn bản tại đây

Quyết định 673/QĐ-SYT phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

Phê duyệt các Dịch vụ kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An gồm 54 kỹ thuật (có danh sách kèm theo)

Quyết định 525/CĐ-SYT về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

Phê suyệt các kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viên Nội tiết Nghệ An: 09 kỹ thuật có danh sách kèm theo

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THÁNG 03 NĂM 2018 (Kèm theo QĐ số 238/QĐ-SYT ngày 12/3/2018)

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THÁNG 03 NĂM 2018 (Kèm theo QĐ số 238/QĐ-SYT ngày 12/3/2018)
Download văn bản tại đây

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2017 (Kèm theo công văn số 793/QĐ-SYT ngày 21/7/2017)

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2017 (Kèm theo công văn số 793/QĐ-SYT ngày 21/7/2017)
Download văn bản tại đây

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-SYT ngày 13/7/2016)

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-SYT ngày 13/7/2016)
Download văn bản tại đây

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-SYT ngày 01/12/2014 của Sở Y tế Nghệ An)

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-SYT ngày 01/12/2014 của Sở Y tế Nghệ An)
Download văn bản tại đây

 1   2 

THÔNG BÁO
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu:

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía

Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế.

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Thư mời chào giá BVNT 2024

Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024

Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn

Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023

Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 2

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 1

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mơi chào giá giường bệnh nhân, tủ đầu giường

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
Địa chỉ: Số 11 Mai Hắc Đế - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.585.072
Email: [email protected]
http://benhviennoitietnghean.vn

Facebook chat