DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.585.072

Văn phòng - 02383.585.072
Hôm nay: 850 | Tất cả: 1,072,704
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
TIN TỨC | THÔNG BÁO
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 1
Tin đăng ngày: 3/10/2023 - Xem: 912
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2023

 

 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức có chức năng đấu thầu

 

Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 19 tháng 09 năm 2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế lần 2 (Các mặt hàng thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT) tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2023.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An (gọi tắt là Chủ đầu tư) có kế hoạch tổ chức thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Gói thầu số 1: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế lần 2 được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 04/2017/TT-BYT cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Dự toán tạm tính: 15.797.905.660 (Mười lăm tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm linh năm nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng)

- Danh mục: 35 mặt hàng

Để phục vụ cho việc lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đảm bảo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được công khai minh bạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực quan tâm tham gia chào giá. Cụ thể các nội dung như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
  3. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Phạm Quý                           Chức vụ: P.TK Dược-VTYT

Email: [email protected]

Sđt: 0396932125

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược-VTYT, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nhận qua email: [email protected] (không bắt buộc).

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 04 tháng 10 năm 2023 đến trước 8h30 ngày 8 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2023.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:

Báo giá dịch vụ:

- Tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 1: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế lần 2 được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 04/2017/TT-BYT cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2023

- Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Gói thầu số 1: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế lần 2 được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 04/2017/TT-BYT cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2023.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá dịch vụ (01 bản gốc)

- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm (01 bộ)

- Thời gian thực hiện: theo quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP

- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/10/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các đơn vị, tổ chức có chức năng đấu thầu.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, K.D.

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

Download văn bản tại đây
Tin tức khác:
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: (10/7/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện (28/6/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía (27/6/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện (4/6/2024)
Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế. (10/5/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện (4/4/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024" (03/01/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024" (23/01/2024)
Thư mời chào giá BVNT 2024 (20/3/2024)
Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024 (15/3/2024)
Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn (16/12/2023)
Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023 (1/12/2023)
🌸🌸🌸BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN THAM GIA HỘI THI “TÌM HIỂU PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH Y TẾ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023”🌸🌸🌸 (26/11/2023)
Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023 (19/11/2023)
Mọi người cần nhận biết nguy cơ về bệnh Đái tháo đường của mình (9/11/2023)
THÔNG BÁO
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu:

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía

Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế.

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Thư mời chào giá BVNT 2024

Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024

Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn

Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023

Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 2

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 1

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mơi chào giá giường bệnh nhân, tủ đầu giường

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
Địa chỉ: Số 11 Mai Hắc Đế - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.585.072
Email: [email protected]
http://benhviennoitietnghean.vn

Facebook chat