DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.585.072

Văn phòng - 02383.585.072
Hôm nay: 796 | Tất cả: 1,072,650
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
TIN TỨC | THÔNG BÁO
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía
Tin đăng ngày: 27/6/2024 - Xem: 131
 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BVNT-TCHC

V/v thư mời chào giá Thuê dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS, EMR, PACS)

          Nghệ An, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện

tại Việt Nam.

 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thuê dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện (HIS, LIS, EMR, PACS) cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An” với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn;

- Địa chỉ: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11, đường Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An

- Số điện thoại: 081.432.8668

- Email: [email protected]

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: [email protected]

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An Số 11, đường Mai Hắc Đế,Thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 02383.585.072

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày  27/06/2024 đến trước 16h ngày 07/07/2024

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

  1. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Đáp ứng danh mục, thông số, yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

- Đơn vị kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

Download văn bản tại đây
Tin tức khác:
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: (10/7/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện (28/6/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía (27/6/2024)
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện (4/6/2024)
Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế. (10/5/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện (4/4/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024" (03/01/2024)
Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024" (23/01/2024)
Thư mời chào giá BVNT 2024 (20/3/2024)
Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024 (15/3/2024)
Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn (16/12/2023)
Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023 (1/12/2023)
🌸🌸🌸BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN THAM GIA HỘI THI “TÌM HIỂU PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH Y TẾ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023”🌸🌸🌸 (26/11/2023)
Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023 (19/11/2023)
Mọi người cần nhận biết nguy cơ về bệnh Đái tháo đường của mình (9/11/2023)
THÔNG BÁO
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu:

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mời thầu đồ vài phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh Viện

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo gía

Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế.

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Thư mời chào giá BVNT 2024

Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024

Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn

Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023

Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 2

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 1

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mơi chào giá giường bệnh nhân, tủ đầu giường

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
Địa chỉ: Số 11 Mai Hắc Đế - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.585.072
Email: [email protected]
http://benhviennoitietnghean.vn

Facebook chat