DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.585.072

Văn phòng - 02383.585.072
Hôm nay: 531 | Tất cả: 1,051,367
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
KHOA - PHÒNG | PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Tin đăng ngày: 8/8/2019 - Xem: 7993
 

 Upload

Tập thể cán bộ nhân viên phòng hành chính tổng hợp

1. Lịch sử phát triển

          Phòng Hành chính tổng hợp, tiền thân là tổ Hành chính. Ra đời gắn liền với sự phát triển của Trạm Chống Bướu cổ, nay là Bệnh viện Nội tiết nghệ An. Với chức năng chính là tham mưu và giúp lãnh đạo trong công tác tổ chức, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, Tài chính, hậu cần phục vụ, thành tựu nổi bật mà Phòng Hành chính tổng hợp đạt được là những đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trong bệnh viện. 

2. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: CN. Phạm Thanh Hải

Kế toán trưởng: Ths Phạm Văn Thạch

Tổng số nhân viên: 20 người

Upload

Trưởng phòng: CN Phạm Thanh Hải

Upload

Kế toán trưởng: Ths Phạm Văn Thạch

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

          Phòng Hành chính tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc Giám đốc quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công tác hành chính, và công tác tổng hợp trong bệnh viện. Tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành. Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bệnh viện

3.3. Nhiệm vụ

           - Công tác tổ chức và cán bộ:

          + Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và tài liệu trong bệnh viện

          + Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế lao động trong bệnh viện;

          + Xây dựng quy chế làm việc của bệnh viện, quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa phòng;

          + Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ kế cận, cán bộ nguồn;

          + Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức như: Chế độ

tiền lương, chế độ BHXH, chế độ y tế, chế độ lao động, chế độ phép, chính sách xã hội khác;

          + Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch, nhận xét công tác đối với cán bộ, viên chức theo quy định;

          + Lập thủ tục hồ sơ về công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, nghỉ chế độ đối với cán bộ, viên chức;

          + Theo dõi và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ;

          - Công tác Hành chính

          + Quản lý công tác văn thư: Công văn đi đến, sử dụng điện thoại, quản lý tài liệu và lưu trữ; phô tô tài liệu phục vụ các mặt công tác bệnh viện;

          + Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác và chăm lo nơi ăn, ở của khách; đảm nhận công  tác khánh  tiết, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ … ;

          + Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

          + Lập hồ sơ, sổ sách lưu trữ các văn bản tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

          + Xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ chuyên môn.

           - Công tác tài chính - kế toán

          + Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

          + Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

          + Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

          + Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.

          + Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

          + Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

          + Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.

          + Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

          + Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.

          + Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.

          + Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.

          + Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.

           - Công nghệ thông tin

           +  Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bệnh viện. Các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

           + Đảm nhiệm công tác quản lý, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin cho các Khoa, Phòng, Bộ phận.

           + Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, viên chức bệnh viện trong hoạt động KCB.

           + Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống văn bản điện tử VNPT ioffice, đảm bảo việc kết nối liên thông dữ liệu giữa Bệnh viện với Bộ Y tế và cổng thông tin giám định BHXH.

           + Hỗ trợ ra soát, khắc phục các hồ sơ lỗi trong công tác giám định trực tuyến trên cổng thông tin của BHXH.

           + Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện.

4. Những thành tích đã đạt được

          Hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được HĐTĐ đơn vị đánh giá đạt tập thể xuất sắc, được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen. Năm 2017 được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa - Phòng khác:
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (8/8/2019)
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP (2/8/2019)
KHOA DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ (2/8/2019)
KHOA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (1/8/2019)
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH (31/7/2019)
KHOA NỘI TIẾT TỔNG HỢP (30/7/2019)
KHOA KHÁM BỆNH (30/7/2019)
KHOA XÉT NGHIỆM (29/7/2019)
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU (26/7/2019)
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (26/7/2019)
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (26/7/2019)
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP-CHỈ ĐẠO TUYẾN (26/7/2019)
THÔNG BÁO
Thư mời chào giá cung ứng hóa chất,vật tư y tế.

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An kính mời các đơn vị chào giá thuê phần mềm quản lý bệnh viện

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo kế hoạch ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An Thông báo tuyển sinh ĐÀO TẠO LIÊN TỤC " Lớp Bác Sỹ CK Nội Tiết Cơ bản khóa VI năm 2024"

Thư mời chào giá BVNT 2024

Thư mời chào giá cung ứng Vật tư cho BVNT Nghệ AN năm 2024

Thư mời chào giá Cung cấp đồ vải Y tế phục vụ công tác chuyên môn

Yêu cầu báo giá trang thiết bị VTYT năm 2023

Thông báo thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 2

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 1

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An mơi chào giá giường bệnh nhân, tủ đầu giường

Danh mục hóa chất, vật tư y tê không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT cho Bệnh viện Nội tiết lần 2 năm 2023 mời chào giá

Yêu cầu báo giá để xây dựng gói thầu cho BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN

Mời báo cung ứng giá hóa chất, vật tư y tế lần 2 cho bệnh viện nội tiết Nghệ An năm 2023 lần 2

VIDEO CLIPS
Video
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
Địa chỉ: Số 11 Mai Hắc Đế - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.585.072
Email: [email protected]
http://benhviennoitietnghean.vn

Facebook chat